۱۳۹۶/۰۹/۱۹ - ۱۱:۰۹
صبح امروز محل پرورش مرغ بومی در روستای نودراز شهرستان دشتی افتتاح شد.