دوشنبه, 04/09/1399 - 14:15 booshehr-admin

برگزاری جلسه ویدئو کنفرانس طرح نهضت جهش تولید در بخش کشاورزی و دامپروری

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی از بوشهر، جلسه ویدئو کنفرانس طرح نهضت جهش تولید در بخش کشاورزی و دامپروری با حضور ریاست بسیج مستضعفین، وزیر جهاد کشاورزی و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با رده های متناظر در استان ها برگزار گردید.